Informacje ogólne o badaniach RTG

Do badania komercyjnego (odpłatnego) pacjent także musi posiadać skierowanie od lekarza

Nowoczesny tani rentgen Kraków dla dorosłych, Skalometria, rentgen Kraków dla dzieci, RTG Telemetryczne, RTG Posturalne, RTG Skalometryczne, Stitching RTG Kraków dla dorosłych, RTG Kraków dla dzieci, rentgen płuc dla dorosłych, rentgen płuc dla dzieci, rentgen kości dla dorosłych, rentgen kości dla dzieci, rentgen całego kręgosłupa w jednej projekcji, rentgen kości długich w jednej projekcji.

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 18:00            

RTG jest badaniem z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego, pacjent nie może sam zadecydować o konieczności jego wykonania. Dotyczy to zarówno badań refundowanych, jak i odpłatnych. Lekarz widząc wskazania do badania wystawia pacjentowi skierowanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w przypadku badania komercyjnego (odpłatnego) pacjent także musi posiadać skierowanie

    Bardzo czułe detektory ograniczają dawkę promieniowania do BEZPIECZNEGO minimum.    

        Na badania zapraszamy dorosłych oraz dzieci.         

 

Stitching - NOWE możliwości diagnostyczne w Pracowni

Projekcje Całego kręgosłupa oraz Całych kończyn dolnych, rtg Skalometryczne, rtg posturalne kończyn dolnych

RTG Telemetryczne, RTG Posturalne, RTG Skalometryczne, Stitching.

Wyposażyliśmy pracownię w dodatkowy cyfrowy detektor z oprogramowaniem posiadającym funkcję skalometrii (Stitching), dzieki której możliwe jest wykonanie badania telemetrycznego RTG całych kończyn długich i całego kręgosłupa a następnie uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego razem kilka części anatomicznych połączonych w całość.

      Stitching stosuje się w diagnostyce schorzeń ortopedycznych      

      Pomiary długości kości kończyn, kątowe pomiary skrzywień kręgosłupa    

Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji

Cyfrowy aparat rentgenowski

Rentgen Kraków dla dorosłych, rentgen Kraków dla dzieci, RTG Kraków dla dorosłych, RTG Kraków dla dzieci, rentgen płuc dla dorosłych, rentgen płuc dla dzieci, rentgen kości dla dorosłych, rentgen kości dla dzieci.

MD Multi Diagnostica uruchomiła cyfrowy aparat rentgenowski wyposażony w stół z „pływającym” blatem i zintegrowaną kolumną lampy rentgenowskiej. Jest to solidna niemiecka konstrukcja. Nasz aparat do rentgenodiagnostyki cyfrowej jest aparatem do wszystkich diagnostycznych ekspozycji radiograficznych całego ciała. Wraz ze statywem płucnym pozwala na wykonywanie zdjęć rentgenowskich czaszki, klatki piersiowej (płuc), miednicy oraz kończyn. Generator wraz z lampą RTG wyposażony jest w system AEC (automatycznej kontroli ekspozycji), dzięki czemu dawka promieniowania jest ograniczona do minimum.

   Bardzo czuły detektor ogranicza dawkę promieniowania do BEZPIECZNEGO minimum.    

    Na badania zapraszamy dorosłych oraz dzieci.          

Badania bez terminów

Badania wykonywane są na poczekaniu

Nie wymagamy uprzedniej rejestracji. Pracownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 19:00. Opis wyniku do odbioru w ciągu 24 godzin, w przypadku badań w trybie pilnym opis wyniku do odbioru w ciągu 1 godziny. Do każdego wyniku zapis badania na płycie CD. 

   Bardzo czuły detektor ogranicza dawkę promieniowania do BEZPIECZNEGO minimum.   

   Na badania zapraszamy dorosłych oraz dzieci.   

 

Bezpieczeństwo i Jakość

Cyfrowy detektor obrazu Wifi

Do badań wykorzystujemy bezprzewodowy detektor z matrycą Csi wyposażony w panel scyntylacyjny o dużej trwałości stosowany na oddziałach pediatrycznych, gdzie wymaga się najwyższej jakości obrazu i równomiernie minimalnej dawki promieniowania.

 • Cyfrowy detektor zapewnia skrócony czas badania.
 • 1/10 dawki promieniowania w stosunku do aparatu analogowego.
 • Komputerowe dostosowanie dawki promieniowania do wagi pacjenta.
 • Optymalne algorytmy obróbki obrazu redukujące szumy.
 • Wysoka rozdzielczość badanego obrazu, wielkość piksela równa  150 µm. 

   Bardzo czuły detektor ogranicza dawkę promieniowania do BEZPIECZNEGO minimum.   

   Na badania zapraszamy dorosłych oraz dzieci.   

 

Przygotowanie do badania

RTG kręgosłupa L-S i jamy brzusznej

Należy zgłosić się całkowicie na czczo. Nie palić tytoniu, nie pić kawy. Dzień przed badaniem należy spożywać potrawy lekkostrawne.

   Bardzo czuły detektor ogranicza dawkę promieniowania do BEZPIECZNEGO minimum.   

   Na badania zapraszamy dorosłych oraz dzieci.   

Cennik badań

 • Zdjęcie palców stopy w projekcji AP 20 zł
 • Zdjęcie boczne palców stopy 20 zł
 • Zdjęcie skośne palców stopy 20 zł
 • Zdjęcie palców stopy celowane na trzeszczki (projekcja styczna) 30 zł
 • Zdjęcie stopy w projekcji AP 20 zł
 • Zdjęcie boczne stopy 20 zł
 • Zdjęcie skośne stopy 20 zł
 • Zdjęcie osiowe tyłostopia (projekcja Saltzmana) 35 zł
 • Zdjęcie obu stóp w obciążeniu (projekcja AP) 50
 • Zdjęcie stopy w obciążeniu (dynamiczne) w projekcji AP 25 zł
 • Zdjęcie stopy w obciążeniu (dynamiczne) w projekcji bocznej 25 zł
 • Zdjęcie boczne kości piętowej 35 zł
 • Zdjęcie rtg jednej kości piętowej w projekcji podeszwowo-grzbietowej (projekcja osiowa) 35 zł
 • Zdjęcie stawu skokowego w projekcji AP 25 zł
 • Zdjęcie stawu skokowego boczne 25 zł
 • Zdjęcie skośne stawu skokowego 25 zł
 • Zdjęcie stawów skokowych porównawcze w projekcji AP 55 zł
 • Zdjęcie AP podudzia (kość piszczelowa-kość strzałkowa) 30 zł
 • Zdjęcie boczne podudzia (kość piszczelowa-kość strzałkowa) 30 zł
 • Zdjęcie AP stawu kolanowego 35 zł
 • Zdjęcie stawu kolanowego boczne 30 zł
 • Zdjęcie stawu kolanowego w projekcji skośnej 30 zł
 • Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze (AP + boczne) 75 zł
 • Zdjęcie rzepki boczne 40 zł
 • Zdjęcie rzepki osiowe 40 zł
 • Stitching - RTG cała kończyna dolna 120 zł
 • Zdjęcie palca ręki w projekcji PA 20 zł
 • Zdjęcie palca w projekcji bocznej 20 zł
 • Zdjęcie skośne palca ręki 20 zł
 • Zdjęcie ręki w projekcji PA 45 zł
 • Zdjęcie ręki w projekcji bocznej "wachlarz" 30 zł
 • Zdjęcie skośne obustronne rąk (Metoda Norgaard i "chwytanie piłki") 45 zł
 • Zdjęcie nadgarstka w projekcji PA 45 zł
 • Zdjęcie boczne nadgarstka 25 zł
 • Zdjęcie skośne nadgarstka 25 zł
 • Zdjęcie nadgarstka + dłoni RZZS (projekcja AP) 50 zł
 • Zdjęcie przedramienia w projekcji AP 35 zł
 • Zdjęcie przedramienia w projekcji bocznej 35 zł
 • Zdjęcie stawu łokciowego w projekcji AP 35 zł
 • Zdjęcie stawu łokciowego w projekcji bocznej 35 zł
 • Zdjęcie stawu łokciowego w projekcji skośnej (rotacja zewnętrzna/rotacja wewnętrzna) 35 zł
 • Zdjęcie kości ramiennej w projekcji AP 35 zł
 • Zdjęcie kości ramiennej w projekcji bocznej 35 zł
 • Transtorakalne zdjęcie kości ramiennej 40 zł
 • Zdjęcie stawu barkowego w projekcji AP 50 zł
 • Zdjęcie stawu barkowego osiowe 40 zł
 • Zdjęcie barku w projekcji tylnej skośnej (Metoda Grashey) 40 zł
 • Zdjęcie barku w projekcji bocznej (Łopatka w projekcji bocznej Y - metoda Neer) 40 zł
 • Zdjęcie obojczyka w projekcji AP 40 zł
 • Zdjęcie obojczyka w projekcji AP osiowej 40 zł
 • Zdjęcie łopatki w projekcji AP 40 zł
 • Zdjęcie łopatki w projekcji bocznej 40 zł
 • Zdjęcie stawów barkowo-obojczykowych (AP-obustronne z obciążeniem lub bez) 55 zł
 • Zdjęcie kości udowej w projekcji AP 45 zł
 • Zdjęcie kości udowej w projekcji bocznej 40 zł
 • Zdjęcie jednego stawu biodrowego w projekcji AP 45 zł
 • Zdjęcie stawu biodrowego osiowe 30 zł
 • Zdjęcie obustronne stawów biodrowych w projekcji AP 75 zł
 • Zdjęcie obustronne stawów biodrowych (AP+osiowe) 90 zł
 • Zdjęcie miednicy w projekcji AP 75 zł
 • Zdjęcie czaszki w projekcji osiowej AP (PA) 40 zł
 • Zdjęcie czaszki w projekcji bocznej 40 zł
 • Zdjęcie czaszki w projekcji SMV (Submentovertex) 40 zł
 • Zdjęcie twarzoczaszki w projekcji bocznej 40 zł
 • Zdjęcie twarzoczaszki w projekcji ciemieniowo-kolcowej (Projekcja Waters) 40 zł
 • Zdjęcie twarzoczaszki w projekcji PA (Metoda Caldwell) 40 zł
 • Zdjęcie celowane na kanały nerwów wzrokowych - projekcja ciemieniowo-oczodołowa skośna (Metoda Rhese) 40 zł
 • Łuki jarzmowe - zdjęcie obustronne - projekcja Submentovertex (SMV) 40 zł
 • Łuki jarzmowe - zdjęcie styczne (zdjęcie osiowe w projekcji skośnej) 40 zł
 • Kości nosowe - projekcja boczna 40 zł
 • Kości nosowe - zdjęcie osiowe (styczne) w projekcji górno-dolnej 40 zł
 • Zdjęcie żuchwy w projekcji PA 40 zł
 • Zdjęcie osiowo-boczne żuchwy - projekcje skośne 40 zł
 • Zdjęcie osiowe żuchwy w projekcji AP (Stawy skroniowo-żuchwowe) 40 zł
 • Zdjęcie celowane na stawy skroniowo-żuchwowe (osiowo-boczne w projekcji skośnej Metoda Law) 40 zł
 • Stawy skroniowo-żuchwowe (zdjęcie osiowo-boczne Metoda Schuller) 40 zł
 • Zatoki przynosowe w projekcji bocznej 40 zł
 • Zatoki przynosowe w projekcji PA (Metoda Caldwell) 40 zł
 • Zatoki przynosowe (Projekcja ciemieniowo-kolcowa Metoda Waters) 40 zł
 • Zatoki przynosowe - projekcja submentovertex (SMV) 40 zł
 • Zdjęcie C1-C2 w projekcji AP (kręgi szczytowy i obrotowy) 40 zł
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w projekcji osiowej AP 40 zł
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w projekcji skośnej 40 zł
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w projekcji bocznej 40 zł
 • Zdjęcie w projekcji AP, ząb obrotnika 40 zł
 • Zdjęcie odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa w projekcji bocznej (Okolica C4-Th3, pozycja "pływaka") 40 zł
 • Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa w projekcji bocznej (Pozycja przygęciowa lub odgięciowa) 40 zł
 • Zdjęcie odcinka kręgosłupa piersiowego AP 40 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego boczne 40 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego w projekcji skośnej 40 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP lub PA 40 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcji bocznej 40 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcji bocznej, celowane na kręgi L5-S1 40 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcjach skośnych 40 zł
 • Zdjęcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa AP (PA) w zgięciu bocznym w lewo i w prawo 40 zł
 • Kość krzyżowa w projekcji AP 40 zł
 • Kość guziczna w projekcji AP 40 zł
 • Kość krzyżowa i kość guziczna w projekcji bocznej 40 zł
 • Stawy krzyżowo-biodrowe projekcja osiowa AP 40 zł
 • Stawy krzyżowo-biodrowe projekcja skośna tylna lewa lub prawa 40 zł
 • Stitching - cały kręgosłup AP 120 zł
 • Stitching - cały kręgosłup bok 120 zł
 • Zdjęcie AP górnych dróg oddechowych (tchawica, krtań) 40 zł
 • Zdjęcie boczne górnych dróg oddechowych (tchawica, krtań) 40 zł
 • Zdjęcie rtg klatki piersiowej boczne 40 zł
 • Zdjęcie rtg klatki piersiowej PA 55 zł
 • Zdjęcie rtg klatki piersiowej - szczyty płuc wg. Przybylskiego (pozycja lordotyczna AP) 45 zł
 • Zdjęcie skośne mostka (RAO) 40 zł
 • Zdjęcie boczne mostka 40 zł
 • Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych w projekcji PA lub przednio-skośnej 40 zł
 • Zdjęcie AP lub PA żeber - powyżej przepony 40 zł
 • Zdjęcie AP żeber - poniżej przepony 40 zł
 • Zdjęcie żeber AP lub PA 40 zł
 • Zdjęcie żeber przednio-skośne - PA 40 zł
 • Zdjęcie żeber tylno-skośne - AP 40 zł
 • Wydanie kopii płytki CD 5 zł
 • Opis dostarczonego zdjęcia 20 zł
 • Jama brzuszna - zdjęcie przeglądowe 50 zł
 • Zdjęcie jamy brzusznej poziomym promieniem (2 projekcje) 50 zł